19 เมษายน 2558   Search

ข่าว
 
Register  Login    
Archive
<เมษายน 2558>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Monthly
เมษายน 2558
มีนาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558
มกราคม 2558
ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557
กันยายน 2557
สิงหาคม 2557
กรกฎาคม 2557
มิถุนายน 2557
พฤษภาคม 2557
เมษายน 2557
มีนาคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มกราคม 2557
ธันวาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ตุลาคม 2556
กันยายน 2556
สิงหาคม 2556
กรกฎาคม 2556
มิถุนายน 2556
พฤษภาคม 2556
เมษายน 2556
มีนาคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556
มกราคม 2556
ธันวาคม 2555
พฤศจิกายน 2555
ตุลาคม 2555
กันยายน 2555
สิงหาคม 2555
กรกฎาคม 2555
มิถุนายน 2555
พฤษภาคม 2555
เมษายน 2555
มีนาคม 2555
กุมภาพันธ์ 2555
มกราคม 2555
ธันวาคม 2554
พฤศจิกายน 2554
ตุลาคม 2554
กันยายน 2554
สิงหาคม 2554
กรกฎาคม 2554
มิถุนายน 2554
พฤษภาคม 2554
เมษายน 2554
มีนาคม 2554
กุมภาพันธ์ 2554
มกราคม 2554
ธันวาคม 2553
พฤศจิกายน 2553
สิงหาคม 2553
กรกฎาคม 2553
มิถุนายน 2553
มี.ค. 14

Written by: ftpiSeminar
14/3/2556 14:56

  สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

Thailand Quality Award 2012 Winner Conference
   วันอังคารที่ 23 – พุธที่ 24 เมษายน 2556  เวลา 08.30 – 17.30 น.
   ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

  

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)

            รางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล โดยมีการพิจารณาด้วยเกณฑ์เดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่างๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลก เพื่อรับรองว่าเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน และยังเป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่ององค์กร ตั้งแต่เริ่มสมัครเข้ารับรางวัล โดยสามารถนำประโยชน์จากเกณฑ์การประเมินรางวัล ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทุกด้านขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับโลก

            การดำเนินงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ (Thailand Quality Award for Performance Excellence) เพื่อตอบสนอง แผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 มุ่งเน้นให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นปัจจัยเร่งให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการ ทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร ตามแนวทางรางวัลคุณภาพ โดยในปีนี้ คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน
และได้มอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class หรือรางวัล TQC ให้กับองค์กรที่พร้อมก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล รวม 6 องค์กร และกำหนดจัดงาน Thailand Quality Award 2012 Winner Conference เพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจากองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2555 จากประเทศสิงคโปร์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมด้วย 6 องค์กรไทยชั้นนำ ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class ประจำปี 2555
 

About 2012 Award Winners

2012 Singapore Quality Award with Special Commendation Winner

2012 Singapore Quality Award with Special Commendation Winner

·        Singapore Prison Service

SPS is an agency under the Ministry of Home Affairs. As a key member of the Home Team, SPS operates a secure and exemplary prison system. SPS protects society through the safe custody and rehabilitation of offenders, cooperating with its partners in aftercare and prevention. The SPS is committed to realizing its Captains of Lives vision. Its team of uniformed officers and civilian staff work together to realize its vision of steering offenders towards becoming responsible citizens with the help of their family and the community.

Over the years, the Singapore Prison Service (SPS) has undergone a strategic transformation to grow into one of the most progressive, secure and exemplary prison systems in the world. The organization’s work in providing secure custody and steering offenders to become law-abiding citizens has also earned recognition locally and internationally.

 

องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class ประจำปี 2555

·        บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด  

ดำเนินกิจการตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านจุดให้บริการ

มีวิสัยทัศน์ ในการให้บริการความสะดวกจ่ายกับทุกชุมชน (Payment Convenience to All)

ความมุ่งมั่นสู่ TQA: องค์กรได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมทั้งเสริมสร้างและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในระดับองค์กร

 

องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class ประจำปี 2555

·        บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด  

ดำเนินกิจการตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านจุดให้บริการ

มีวิสัยทัศน์ ในการให้บริการความสะดวกจ่ายกับทุกชุมชน (Payment Convenience to All)

ความมุ่งมั่นสู่ TQA: องค์กรได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมทั้งเสริมสร้างและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในระดับองค์กร

·        บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จำกัด  

ดำเนินกิจการบริหารศูนย์การค้า

มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาศูนย์การค้าในภาคเหนือ

โดยได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในองค์กร เพื่อให้องค์กรเกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงกระบวนการอยู่ตลอดเวลา และสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

·        โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ (มหาชัย) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  

ดำเนินกิจการธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำ

มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำการผลิตอาหารสัตว์น้ำใน ASEAN ปี 2558

องค์กรได้ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนา และปรับปรุงตนเอง มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการตรวจประเมินตนเอง รวมถึงการรับ รายงานป้อนกลับ Feedback Report เพื่อนำจุดแข็ง จุดอ่อน มาพัฒนาองค์กร

·        หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน

มีวิสัยทัศน์ ในการเป็นผู้นำในธุรกิจก๊าซธรรมชาติของทวีปเอเซีย

องค์กรได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ เพื่อพัฒนาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาระบบการบริหารในทุกด้านให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ควบคู่กับการให้ความใส่ใจกับผลลัพธ์ในด้านต่างๆ

·        หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน

มีวิสัยทัศน์ ในการเป็นบริษัทการค้าสากลข้ามชาติชั้นนำ (To be a Premier Multinational Trading House) ภายในปี พ.ศ.2563

ด้วยความมุ่งมั่นในการเทียบชั้นกับธุรกิจชั้นนำระดับโลก องค์กรจึงนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาสร้างระบบบริหารจัดการให้เข้มแข็ง ด้วยการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการตรวจสอบว่า ระบบบริหารจัดการขององค์กรนั้นทัดเทียมมาตรฐานโลกแล้วหรือยัง

·        หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  

ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน

มีวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทน้ำมันชั้นนำของภูมิภาค (Regional Top Brand)  ภายใน  ปี พ.ศ. 2563  (ค.ศ. 2020)

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติได้ถูกนำมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเป็นเลิศ และบูรณาการในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร

 

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

   

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนารวม 2 วัน

ราคาปกติ

เมื่อสมัครและชำระเงินก่อน
 
9 เม.ย. 56

บุคคลทั่วไป

5,900

5,500

สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

5,500

5,300

สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย   (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารประกอบการสัมมนา) 

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้รับเอกสารการสัมมนา ดังนี้

·        หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

·        คู่มือการประเมินองค์กรด้วยตนเอง

·        Supplement เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ และตัวอย่างวิธีปฏิบัติ ขององค์กรที่ได้รับรางวัล

                การบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class ประจำปี 2555

·        วารสาร Productivity World

·        หนังสือ กรณีศึกษา Best Practices TQA Winner 2010 สายงานระบบท่อส่งก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

·        กระเป๋าเอกสาร TQA 2012 Winner Conference

 หมายเหตุ ผู้สมัครและชำระค่าใช้จ่าย 80 ท่านแรก รับของที่ระลึกงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2555

พิเศษ.....สำหรับองค์กรที่สมัคร 10 ท่าน/องค์กร รับส่วนลด 1,500 บาท พร้อมชุดหนังสือคู่มือสู่ความเป็นเลิศ 1 ชุด ประกอบด้วย

·        บริหารเยี่ยม ผลลัพธ์ยอดด้วย TQA

หนังสือภาษาไทยเล่มแรกที่กล่าวถึงการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนอย่างบูรณาการ เหมาะสำหรับทุกองค์กร ทุกภาคส่วน ที่มีการประยุกต์ใช้เกณฑ์ TQA, HA, PMQA, EdPEX, SEPA, OBECQA และใช้ประกอบหลักสูตรการพัฒนาผู้นำ ผู้จัดการ และทีมงานที่มีหน้าที่พัฒนาองค์กร

ผู้เขียน : นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

·        ตรวจสุขภาพองค์กรด้วย KM Assessment (KMA)

หนังสือเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการนำ KMA ไปใช้ในการตรวจประเมินระดับพัฒนาการของการจัดการความรู้ในองค์กรนำร่อง 11 แห่งจากภาครัฐและเอกชน ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2554

ผู้เขียน : บุญดี บุญญากิจ, นภัสวรรณ ไทยานันท์

·        สื่อสารอย่างผู้นำ ฟังเป็น พูดเป็น ตั้งคำถามเป็น

เรียบเรียงประสบการณ์ในการโค้ชผู้บริหารระดับสูงแบบตัวต่อตัว เน้นการปฏิบัติ พร้อมเทคนิคการบริหารโดยใช้การตั้งคำถาม ด้วยตัวอย่างคำถามที่ยอดเยี่ยมจากผู้นำระดับโลกเพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

ผู้เขียน : อ.เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย

·        "คน:ผู้ขับเคลื่อนองค์กร"

เรื่องราวของบุคคล  9 ท่านซึ่งเป็นดาวเด่นขององค์กรและมีส่วนสำคัญในการร่วมผลักดันองค์กร ไปสู่ความสำเร็จด้วยการทำงานอย่างทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ โดยมีความรักและผูกพันกับองค์กร เป็นพลังเบื้องหลัง และมีผู้นำองค์กรเป็นต้นแบบ ให้การสนับสนุนและส่งต่อจิตวิญญาณองค์กรไปสู่บุคลากร

ผู้เขียน : สุรีพันธุ์ เสนานุช,ผ่องอำไพ ศรีบรรณสาร,สุดารัตน์ คำอาจ,อัศนีย์ คัมภิรานนท์

·        เรียนจากแชมป์เพื่อเป็นแชมป์สำหรับองค์กรธุรกิจผลิต และบริการ

รวมมูลค่า 1200 บาท

 >> Download รายละเอียดงานสัมมนา

>> Download ใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์   : 0-2619-5500  ต่อ 434 (ชุติมา) ต่อ 435 (รวีวรรณ)
โทรสาร  :  0-2619-8070, 0-2619-8096
e-mail   :
publicseminar@ftpi.or.th 

 

Tags: