3 มีนาคม 2558   Search

ข่าว
 
Register  Login    
Author: ftpiSeminar Created: 19/5/2552 11:51
ข่าวงานสัมมนา

หัวข้อ Shared Value, Revision of ISO 14001 and MFCA for Cost Reduction and De-carbonized Supply Chain วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558  เวลา 13.30-16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น)ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถนนรัชดาภิเษก)

 


Read More »

 หัวข้อยกระดับการบริหารคุณภาพสู่การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน


Read More »

หัวข้อ Enhance Productivity through SMART Office วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 13.30-16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น)ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถนนรัชดาภิเษก)


Read More »

หัวข้อ Building High Performance Supervisor…ทักษะรอบด้าน เพื่อพัฒนาหัวหน้างานอย่างครบสูตร วันพุธที่ 28 มกราคม 2558  ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถนนรัชดาภิเษก) เวลา 13.30-16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น)

 


Read More »

หัวข้อ เติมเต็มความคิด เติมชีวิตการทำงานให้เป็นสุข ด้วยธรรมะง่ายๆ วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557  เวลา 13:30-16:30น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.) ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถนนรัชดาภิเษก)

 


Read More »

Q Program Talk 2015
Boost up Management Skill toward Business Excellence Tools

เจาะลึก 10 เครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทาง Business Excellence


Read More »

  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัดผู้ผลิตนิตยสาร Modern Manufacturing  และ MM Machine Tools & Metalworking ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาใน โครงการ Power Productivity Program:ขับเคลื่อนผลิตภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Read More »

หัวข้อ การบริหารวิถีพุทธ …The Management by Buddhist Way  วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13:30-16:30น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.) ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถนนรัชดาภิเษก)

 


Read More »

 
      คุณฉันทลักษณ์ มงคล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะทำงาน ถ่ายภาพร่วมกับ Mr. Aurel Brudan

 


Read More »

การสัมมนาหัวข้อ Go Green and Efficiency with MFCA (Material Flow Cost Accounting)
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557  เวลา 8.30 – 16.30 น. 
ณ ห้อง MR 224 – 225  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค


Read More »