1 กันยายน 2557   Search

ข่าว
 
Register  Login    

 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การปรับปรุงองค์กรอย่างได้ผล Q-Program I รุ่น 3
>>>Download...รายละเอียดและใบสมัคร<<<


Read More »

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการกระบวนการ
(เรียนรู้การจัดการกระบวนการอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเป็น Process Owner มืออาชีพ)

>>>Download...รายละเอียดและใบสมัคร<<<


Read More »

 

 

ขอเชิญร่วมสัมมนา เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ในการนำผลที่ได้รับจากการประเมิน มาพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 


Read More »

APO Societ ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุเพื่อลดความสูญเสีย Material Flow Cost Accountig: MFCA


Read More »

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีเปิดและลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สร้างบุคลากรด้านการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร”  ประจำปี 2555 กับ 10 องค์กรชั้นนำ


Read More »

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จับมือ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เพิ่มผลิตภาพและเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศ


Read More »

12 องค์กรไทยแถวหน้า การันตีคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรระดับมาตรฐานสากล คว้า “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)” ประจำปี 2554


Read More »