Sunday, September 21, 2014   Search

ข่าว
 
Register  Login    

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 08.50-16.30 น.ห้องคริสตัล โรงแรมตวันนา (ถนนสุรวงศ์)


Read More »

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญมาอัพเดททิศทางและแนวโน้มประเด็นสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งบริบทระดับโลกและระดับประเทศในงานสัมมนา

"จับตาแนวโน้มกระแสสีเขียว สู่ทิศทางการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน"
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 ณ รร.เจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาฯ                            


Read More »

ประชาสัมพันธ์งาน Q-Program: Enhancing Quality & Strategic Management Skill toward Business Excellence Framework รุ่น 2
การจัดการคุณภาพและกลยุทธ์สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

บรรยายโดย คุณศุภชัย  เมืองรักษ์  ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการจัดการองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


Read More »