Saturday, March 28, 2015   Search

Home
 
Register  Login    

Dasko
ตอบสนองลูกค้าด้วยการพัฒนาคน

     สินค้าคุณภาพดี ส่งตรงเวลา ราคาถูก คือความต้องการพื้นฐานของลูกค้าที่ผู้ผลิตสินค้ารู้ว่าต้องตอบสนองโจทย์นี้ให้ได้ แต่ทว่าโจทย์นี้ไม่เคยมีคำตอบสุดท้าย ทำอย่างไรองค์กรธุรกิจจึงจะสามารถตอบความต้องการของลูกค้าที่ไม่เคยมีที่สิ้นสุดนี้ได้ Dasko มีกระบวนยุทธ์สำคัญในการฝ่าฟันโจทย์ข้อนี้ 

Q-Program  BMM: Business Model Management

     แม่ทัพ มักบัญชาการรบบนกำแพงเมืองเสมอ แล้วเพราะอะไร?
     เหตุผลสำคัญที่แม่ทัพทำเช่นนั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของการรบของตนว่าควรทำอย่างไร ในการพิชิตชัยอย่างเหนือชั้น เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจย่อมเท่ากับแม่ทัพต้องมีการวาง Business Model ให้เหมาะสม เชื่อมโยงในภาพรวมทั้งองค์กร เพื่อสร้างความโดดเด่นด้วยเอกลักษณะเฉพาะตัว

พลังแห่งผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารเป็นกลุ่มที่สร้างผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับใด โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งมีบทบาทเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้องค์กรเคลื่อนตัวไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าผู้บริหารระดับกลางนั้นเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงตัวจริง เสียงจริง

 

 

 ดร. สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณรัชฎา อสิสนธิสกุล ผู้จัดการส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr. Frank Lu, Director of Economic Division, Taipei Economic and Cultural Office (TECO) in Thailand.และ Mr. Eric Yuan, Economic Secretary, Economic Division

..... อ่านต่อ


 

 
 
 
 

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี (ที่ 3 จากขวา) ถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนองค์กรที่ได้รับ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ” (Thailand Quality Class - TQC) ประจำปี 2557 จำนวน 4 องค์กร
 
 
 
 
 
 
 

 

   Training & Seminar 

Read more...

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์: 0-2619-5500 ต่อ 458 (เอราวรรณ)
โทรสาร: 0-2619-8098
 

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " Six Sigma Black Belt Training รุ่น 2 " 

พฤษภาคม - ตุลาคม 2558 
ณ.ห้องประชุม 1 ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ 
สนใจติดต่อ ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 456 (นันทนา)

สถาบันเเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมโปรแกรมยกระดับประสิทธิภาพองค์กรด้วยมาตรฐานการบริการจัดการเชิงกลยุทธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์: 0-2619-5500 ต่อ 572,576,588 (ฐิตารีย์)
 โทรสาร: 0-2619-8071 , 0-2619-8090

 

   What's Hot? 

Read more...
เชิดชูเกียรติ 4 องค์กรไทยชั้นนำ คว้า “รางวัล TQC” การันตีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557

 เชิดชูเกียรติ 4 องค์กรไทยชั้นนำ คว้า “รางวัล TQC” การันตีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป เพื่อประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการเพิ่มผลิตภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดกิจกรรมต่อยอดแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วย กลยุทธ์สร้างธุรกิจ พร้อมสังคมที่ยั่งยืนตามแนวทาง CSV
ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เข้าเยี่ยมประธาน JPC ประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ

จดหมายข่าว รายเดือน Productivity Corner

ปีที่ 16 ฉบับที่ 178 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2558

  อ่านฉบับ e-book

 

หลักสูตร สร้างสุดยอดกลยุทธ์ รับมือความผันผวนของสถานการณ์โลก ด้วย LEGO SERIOUS PLAY รุ่น 3

วันที่ 22-23 กรกฎาคม, 13-14 สิงหาคม 2558 
เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สยาม ชั้น 9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
โทรศัพท์: 0-2619-5500 ต่อ 458 (เอราวรรณ)
- โทรสาร: 0-2619-8098  arawan@ftpi.or.th

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 หลักสูตรภายใต้โครงการ Q-Program การอบรมเชิงปฏิบัติการ สู่การปรับปรุงองค์กรณ์อย่างได้ผล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 433 (ผ่องอำไพ)
- โทรสาร 0-2619-8070, 0-2619-8096

ส่วนบริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 456 (นันทนา)
- โทรสาร 0-2619-8098

ขอเชิญองค์กรสมัครเข้าร่วมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ Benchmarking ในโครงการ BENCHMARKING IN PRACTICES

การนำ Benchmarking สู่การปฏิบัติสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรอย่างก้าวกระโดด ใน 4 กระบวนการ ได้แก่
LEAN Management, Employee Engagement, Customer Service Excellence, Innovative Organization

 

   รายการหลักสูตรสัมมนา ฝึกอบรม ประจำปี 2558 

 

 
((
ติดตามข่าวสารกับสถาบัน))
  ค้นหาด้วย FTPI @FTPI

 

 


 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถาบันชั้นนำด้านการจัดการองค์กร ที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

"กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง"

 
สถาบันเครือข่าย
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับสถาบัน
ติดต่อสถาบัน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนผังเว็บไซต์

Bookmark and Share 

ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02 - 6195500 โทรสาร 02 - 6198100 e-mail: info@ftpi.or.th