ปฏิทินกิจกรรม

วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม

วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

องค์ความรู้

บทความสำหรับสมาชิก

ผู้จัดการยุคดิจิทัล

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมือง ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่เข้ามามีบทบาท นั่นคือ เทคโนโลยี ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบทบาทการทำงานของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ดังเช่นในบทความนี้ Walter McFarland ได้เล่าถึงตำแหน...

อ่านต่อ

Service Quality

บทความทั่วไป

ดูบทความทั้งหมด

ข่าวสาร

ข่าวล่าสุด

หนังสือ / วารสาร

วารสาร Productivity World
ปีที่ 21 ฉบับที่ 120

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2559
Genesis BBQ แฟรนไชส์ไก่ สุดยอดเอสเอ็มอีแห่งเกาหลีใต้
APO Society
การเตรียม HR Programสำหรับธุรกิจเฟรนไส์
STRATEGIC PLANNING
ดูฉบับย้อนหลัง


จดหมายข่าวรายเดือน
Productivity Corner
ปีที่ 16 ฉบับที่ 183

ธันวาคม 2558 -มกราคม 2559
PTalk Briefing :
สร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยเคล็ดไม่ลับทางการเงิน
HR Talks :
จุดแข็งและจุดอ่อนของชาว HR
Light up :
คิดต่างเพื่อบริการที่สร้างสรรค์
ดูฉบับย้อนหลัง

แนะนำหนังสือด้านการเพิ่มผลิตภาพ

EssentialManagementToolsชื่อ : สุดยอด 50 เครื่องมือบริหารจัดการอมตะ ที่ใช้ได้ผลจริงในทุกยุคสมัย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ : Essential Management Tools for Performance Excellence
จำนวนหน้า: 215
ผู้เขียน: สุธี ปิงสุทธิวงศ์
ข้อมูลหนังสือ : ผู้เขียนได้คัดเลือกเครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการ 50 ซึ่งมีอยู่ 6 หมวด ในแต่ละหมวดผู้เขียนพยายามคัดเลือกเครื่องมือที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างกระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic Approach) โดยพิจารณาจากข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) ของเกณฑ์เป็นสำคัญ เนื้อหาที่บรรยายในแต่ละเครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องมือนั้นคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ประวัติความเป็นมาอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างวิธีการพอสังเขปเพื่อให้เห็นภาพการนำไปใช้ โดยในตอนท้ายของแต่ละเครื่องมือ จะระบุ “แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม” … คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ร้านหนังสือสถาบัน


ดูแนะนำหนังสือทั้งหมด