วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม

วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

001

001Productivity Data

World Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดด้านผลิตภาพของประเทศต่างๆ โดยอ้างอิงจากรายงาน World Competitiveness Yearbook  ของ International Institute for Management Development (IMD)
Last Updated: IMD World Competitiveness Yearbook 2016
Copyright © 1995-2017, IMD International, Switzerland, World Competitiveness Center, www.imd.org/wcc
ดูข้อมูล

Asian Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลดัชนีผลิตภาพในมุมมองต่างๆ ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซีย โดยอ้างอิงจาก APO Productivity Databook  ซึ่งจัดทำโดยองค์การการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asian Productivity Organization: APO)
Last Updated: APO Productivity Databook 2016
ดูข้อมูล

Thailand Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพเชิงมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Productivity Indicators) ของ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากการสำรวจระดับการเพิ่มผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย (Productivity and Investment Climate Study: PICS) ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Last Updated: PICS 2015
ดูข้อมูล
ดูรายงานทั้งหมดดูบทความทั้งหมด

บทความสำหรับสมาชิก

ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การพัฒนาเทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์อย่างเรานั้น มาพร้อมกันกับผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ดังเช่นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้น มนุษย์จึงต้องแสวงหาความสมดุลในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ลองดูกันว่านักข่าวนิวยอร์กไทม์ใช้เทคโนโลยีในงานและในชีวิตส่วนตัวของพวกเขากันอย่างไร? Hiroko Tabuchi นักหนังสือพิมพ์สภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของ The Times กล่าวถึงเทคโนโลยีที่เธอใช้อย...

อ่านต่อ

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญอบรมเพื่อรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การประเมินและการเขียนรายงาน รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทการเพิ่มผลผลิต

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง กำหนดประเภทรางวัลและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่มและมีความวิริยอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ

อ่านต่อ

วารสาร Productivity World
ปีที่ 21 ฉบับที่ 123

กรกฎาคม – สิงหาคม 2559

ดูฉบับย้อนหลัง


จดหมายข่าวรายเดือน
Productivity Corner
ปีที่ 16 ฉบับที่ 183

ธันวาคม 2558 -มกราคม 2559
PTalk Briefing :
สร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยเคล็ดไม่ลับทางการเงิน
HR Talks :
จุดแข็งและจุดอ่อนของชาว HR
Light up :
คิดต่างเพื่อบริการที่สร้างสรรค์
ดูฉบับย้อนหลัง

APO News

อัพเดทความเคลื่อนไหว ข้อมูลและกิจกรรมส่งเสริมการเพื่อผลิตภาพจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) และประเทศสมาชิกต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Information to Make a Difference in Productivity
November–December 2016
Volume 46
Number 6
ISSN: 1728-0834

 

 

How diversity & inclusion can help maximize workforce potential P4
57th WSM report P2
Digitization is an economic productivity booster P6
Training is for trainers too P8
AEPM: Doorway to 40 years of productivity data P12

ดูแนะนำหนังสือทั้งหมด