ปฏิทินกิจกรรม

วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม

วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

องค์ความรู้

บทความสำหรับสมาชิก

ประชากรโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรในปี 2100

ในยุคที่ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเช่นปัจจุบัน คุณรู้สึกว่าโลกของเรามีคนเยอะเกินไปมั้ย? แล้วในอีก 15 ปีข้างหน้า คุณคิดว่าประชากรโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด บทความนี้ได้นำเรื่องราวที่ Ana Swanson ได้เขียนไว้จาก World Economic forum เพื่อเป...

อ่านต่อ

บทความทั่วไป

ดูบทความทั้งหมด

ข่าวสาร

ข่าวล่าสุด

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ PF+KM ประจำปี 2559

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “ สร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Improving Productivity & Sustainability through Knowledge Management) ”  หรือ PF+KM ประจำปี 2559 สำหรับองค์ก...

อ่านต่อ

หนังสือ / วารสาร

วารสาร Productivity World
ปีที่ 20 ฉบับที่ 118

กันยายน – ตุลาคม 2558
16 ความท้าทายสำคัญจากการสร้างภาพเหตุการณ์จำลองอนาคต
บางจากปิโตเลียม:สามทศวรรษแห่งวัฒนธรรมการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
Technology Licensing กลยุทธ์สู่นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด
จัดฝึกอบรมพัฒนาอย่างไรให้โดนใจ “เจนวาย”

ดูฉบับย้อนหลัง

จดหมายข่าวรายเดือน
Productivity Corner

ปีที่ 16 ฉบับที่ 181

สิงหาคม-กันยายน 2558
Light Up:
ผู้นำที่แตกต่าง
Productivity Talk Briefing:
Service Design การออกแบบ
เพื่อสร้างมาตรฐานระบบงานบริการ


ดูฉบับย้อนหลัง

แนะนำหนังสือด้านการเพิ่มผลิตภาพ

EssentialManagementToolsชื่อ : สุดยอด 50 เครื่องมือบริหารจัดการอมตะ ที่ใช้ได้ผลจริงในทุกยุคสมัย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ : Essential Management Tools for Performance Excellence
จำนวนหน้า: 215
ผู้เขียน: สุธี ปิงสุทธิวงศ์
ข้อมูลหนังสือ : ผู้เขียนได้คัดเลือกเครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการ 50 ซึ่งมีอยู่ 6 หมวด ในแต่ละหมวดผู้เขียนพยายามคัดเลือกเครื่องมือที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างกระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic Approach) โดยพิจารณาจากข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) ของเกณฑ์เป็นสำคัญ เนื้อหาที่บรรยายในแต่ละเครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องมือนั้นคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ประวัติความเป็นมาอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างวิธีการพอสังเขปเพื่อให้เห็นภาพการนำไปใช้ โดยในตอนท้ายของแต่ละเครื่องมือ จะระบุ “แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม” … คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ร้านหนังสือสถาบัน


ดูแนะนำหนังสือทั้งหมด