ปฏิทินกิจกรรม

วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม

วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

องค์ความรู้

บทความสำหรับสมาชิก

ผู้นำ : ความล้มเหลวของการบริหาร แผนกลยุทธ์

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมาจากที่ศาสตราจารย์ Michael E. Porter ได้เขียนบทความเรื่อง “What Is Strategy ?” ลงในวารสาร Harvard Business Review บทความดังกล่าวได้จุดประกายความคิดให้ผู้บริหารทั้งหลายได้เริ่มมาใส่ใจพัฒนาตนเอง ในบริบทของคว...

อ่านต่อ

บทความทั่วไป

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เตรียมตั้ง ‘Center of Excellence for Foresight’ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21

ดูบทความทั้งหมด

ข่าวสาร

ข่าวล่าสุด

หนังสือ / วารสาร

วารสาร Productivity World
ปีที่ 20 ฉบับที่ 117

กรกฎาคม – สิงหาคม 2558
ผู้นำ: ความล้มเหลวของการบริหารแผนกลยุทธ์
Global HR Trends 10 แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่โลกอนาคต
ด้านมืดของกลยุทธ์หั่นราคา
เตรียมองค์กรในอนาคตสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
กำจัดจุดอ่อนด้วย Theory of Constraints

ดูฉบับย้อนหลัง

จดหมายข่าวรายเดือน
Productivity Corner

ปีที่ 16 ฉบับที่ 180

มิถุนายน-กรกฎาคม 2558
HR-Talks:
ยิ่งอยู่นานยิ่งผลงานตกต่ำ… จริงหรือ?
Productivity Talk Briefing:
การปรับปรุงออฟฟิศ
ภายใต้แนวคิดผลิตภาพ

 

ดูฉบับย้อนหลัง

แนะนำหนังสือด้านการเพิ่มผลิตภาพ

EssentialManagementToolsชื่อ : สุดยอด 50 เครื่องมือบริหารจัดการอมตะ ที่ใช้ได้ผลจริงในทุกยุคสมัย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ : Essential Management Tools for Performance Excellence
จำนวนหน้า: 215
ผู้เขียน: สุธี ปิงสุทธิวงศ์
ข้อมูลหนังสือ : ผู้เขียนได้คัดเลือกเครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการ 50 ซึ่งมีอยู่ 6 หมวด ในแต่ละหมวดผู้เขียนพยายามคัดเลือกเครื่องมือที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างกระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic Approach) โดยพิจารณาจากข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) ของเกณฑ์เป็นสำคัญ เนื้อหาที่บรรยายในแต่ละเครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องมือนั้นคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ประวัติความเป็นมาอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างวิธีการพอสังเขปเพื่อให้เห็นภาพการนำไปใช้ โดยในตอนท้ายของแต่ละเครื่องมือ จะระบุ “แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม” … คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ร้านหนังสือสถาบัน


ดูแนะนำหนังสือทั้งหมด