ปฏิทินกิจกรรม

วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม

วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

องค์ความรู้

บทความสำหรับสมาชิก

แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อผลสำเร็จของการลดก๊าซเรือนกระจก

Eco-business.com ได้เขียนบทความถึงแนวทางการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการลดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส ซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่ยากเกินความสามารถ หากทุกประเทศร...

อ่านต่อ

บทความทั่วไป

ดูบทความทั้งหมด

ข่าวสาร

ข่าวล่าสุด

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ “ก้าวสู่ผลิตภาพอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ “ก้าวสู่ผลิตภาพอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการความรู้”   สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคุณสุธาสินี โพธิจันทร์ (ที่ 2 จากข...

อ่านต่อ

หนังสือ / วารสาร

ดูฉบับย้อนหลัง


จดหมายข่าวรายเดือน
Productivity Corner

ปีที่ 16 ฉบับที่ 182

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558
Customer Delight:
มหัศจรรย์ 70/20/10
HR Talks:
พัฒนาคนให้คุ้มค่ากับการลงทุน
Personal Finance:
เรื่องน่ารู้ในการชำระเงินออนไลน์

 

ดูฉบับย้อนหลัง

แนะนำหนังสือด้านการเพิ่มผลิตภาพ

EssentialManagementToolsชื่อ : สุดยอด 50 เครื่องมือบริหารจัดการอมตะ ที่ใช้ได้ผลจริงในทุกยุคสมัย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ : Essential Management Tools for Performance Excellence
จำนวนหน้า: 215
ผู้เขียน: สุธี ปิงสุทธิวงศ์
ข้อมูลหนังสือ : ผู้เขียนได้คัดเลือกเครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการ 50 ซึ่งมีอยู่ 6 หมวด ในแต่ละหมวดผู้เขียนพยายามคัดเลือกเครื่องมือที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างกระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic Approach) โดยพิจารณาจากข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) ของเกณฑ์เป็นสำคัญ เนื้อหาที่บรรยายในแต่ละเครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องมือนั้นคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ประวัติความเป็นมาอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างวิธีการพอสังเขปเพื่อให้เห็นภาพการนำไปใช้ โดยในตอนท้ายของแต่ละเครื่องมือ จะระบุ “แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม” … คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ร้านหนังสือสถาบัน


ดูแนะนำหนังสือทั้งหมด