ปฏิทินกิจกรรม

วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม

วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

องค์ความรู้

บทความสำหรับสมาชิก

3D printing การพิมพ์แห่งอนาคต

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว  ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย  และเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมและกล่าวถึงในขณะนี้ก็ คือ การพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D printing)  ซึ่งเป็นการสร้างโมเดลเสมือนจริงหรือการขึ้นรูปชิ้นงานนั่นเอง   ...

อ่านต่อ

บทความทั่วไป

ดูบทความทั้งหมด

ข่าวสาร

ข่าวล่าสุด

Productivity Talk 2015 : สร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยเคล็ด (ไม่) ลับทางการเงิน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ JMAC จัดสัมมนา นวัตกรรมสำหรับผู้ผลิตอาหาร และภาคการผลิตอื่นๆ ที่สนใจ พร้อมแนะนำ Oranizational readiness assessment Tools เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับมือ ความเปลี่ยนแปลง และสร้างความได้เปรียบ ทั้งด้านการลง...

อ่านต่อ

หนังสือ / วารสาร

วารสาร Productivity World
ปีที่ 20 ฉบับที่ 116

พฤษภาคม – มิถุนายน 2558
การสร้างความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมของไทย
Self Assessment เมื่อราชสีห์ประเมินตนเอง
ปรับกลยุทธ์นวัตกรรม อย่างมีกลยุทธ์
จะถูกหรือแพง ก็ต้องมีกลยุทธ์
Big Data ปรากฏการณ์ใหม่ เขย่าวงการ KM

ดูฉบับย้อนหลัง

จดหมายข่าวรายเดือน
Productivity Corner

ปีที่ 16 ฉบับที่ 180

มิถุนายน-กรกฎาคม 2558
HR-Talks:
ยิ่งอยู่นานยิ่งผลงานตกต่ำ… จริงหรือ?
Productivity Talk Briefing:
การปรับปรุงออฟฟิศ
ภายใต้แนวคิดผลิตภาพ

 

ดูฉบับย้อนหลัง

แนะนำหนังสือด้านการเพิ่มผลิตภาพ

EssentialManagementToolsชื่อ : สุดยอด 50 เครื่องมือบริหารจัดการอมตะ ที่ใช้ได้ผลจริงในทุกยุคสมัย
ชื่อ ภาษาอังกฤษ : Essential Management Tools for Performance Excellence
จำนวนหน้า: 215
ผู้เขียน: สุธี ปิงสุทธิวงศ์
ข้อมูลหนังสือ : ผู้เขียนได้คัดเลือกเครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการ 50 ซึ่งมีอยู่ 6 หมวด ในแต่ละหมวดผู้เขียนพยายามคัดเลือกเครื่องมือที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างกระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic Approach) โดยพิจารณาจากข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) ของเกณฑ์เป็นสำคัญ เนื้อหาที่บรรยายในแต่ละเครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องมือนั้นคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ประวัติความเป็นมาอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างวิธีการพอสังเขปเพื่อให้เห็นภาพการนำไปใช้ โดยในตอนท้ายของแต่ละเครื่องมือ จะระบุ “แหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม” … คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ร้านหนังสือสถาบัน


ดูแนะนำหนังสือทั้งหมด