วันที่มีกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว

วันที่ข้างหน้าที่จะมีกิจกรรม

วันที่ปัจจุบัน / วันที่เลือก

001

001Productivity Data

World Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดด้านผลิตภาพของประเทศต่างๆ โดยอ้างอิงจากรายงาน World Competitiveness Yearbook  ของ International Institute for Management Development (IMD)
Last Updated: IMD World Competitiveness Yearbook 2016
Copyright © 1995-2017, IMD International, Switzerland, World Competitiveness Center, www.imd.org/wcc
ดูข้อมูล

Asian Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลดัชนีผลิตภาพในมุมมองต่างๆ ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซีย โดยอ้างอิงจาก APO Productivity Databook  ซึ่งจัดทำโดยองค์การการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asian Productivity Organization: APO)
Last Updated: APO Productivity Databook 2016
ดูข้อมูล

Thailand Productivity Data

เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดผลิตภาพเชิงมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Productivity Indicators) ของ 8 กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากการสำรวจระดับการเพิ่มผลผลิตและบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย (Productivity and Investment Climate Study: PICS) ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Last Updated: PICS 2015
ดูข้อมูล
ดูรายงานทั้งหมดดูบทความทั้งหมด

บทความสำหรับสมาชิก

ภาครัฐกับการใช้เทคโนโลยี AI อย่างรับผิดชอบ

เทคโนโลยี Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่ถูกพูดถึงเมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคธุรกิจแห่งอนาคต และคงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจมากเท่าใดนัก ที่เรามักจะเห็นการนำเทคโนโลยีนี้มาให้ในภาคเอกชน ที่มุ่งมั่นเดินหน้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร แต่ในขณะเดียวกัน ภาครัฐเองก็หันมาให้ความสนใจกับการประยุกต์ใช้ AI มากขึ้นด้วยเช่นกัน ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานราชการจะทำอย่างไรที่จะไม่ตกขบวนแห่งการพัฒนานี้ โดยผู้เขียนได...

อ่านต่อ

ข่าวล่าสุด

คณะผู้บริหารฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าพบและสร้างความร่วมมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

  คุณสินีนาฎ แจ่มศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาล นำคณะผู้บริหารฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ได้เข้าพบดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และทีมผู้บริหารสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมหารือด้านความร่วมมือในประเด็นหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนด้านการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Operational Excellence) ตลอดจนพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมดังกล่าว รวมถึงการประสานความร่วมมือในอนาคตต่อไป                  

อ่านต่อ

วารสาร Productivity World
ปีที่ 21 ฉบับที่ 123

กรกฎาคม – สิงหาคม 2559

ดูฉบับย้อนหลัง


จดหมายข่าวรายเดือน
Productivity Corner
ปีที่ 16 ฉบับที่ 183

ธันวาคม 2558 -มกราคม 2559
PTalk Briefing :
สร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยเคล็ดไม่ลับทางการเงิน
HR Talks :
จุดแข็งและจุดอ่อนของชาว HR
Light up :
คิดต่างเพื่อบริการที่สร้างสรรค์
ดูฉบับย้อนหลัง

APO News

อัพเดทความเคลื่อนไหว ข้อมูลและกิจกรรมส่งเสริมการเพื่อผลิตภาพจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) และประเทศสมาชิกต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Information to Make a Difference in Productivity
November–December 2016
Volume 46
Number 6
ISSN: 1728-0834

 

 

How diversity & inclusion can help maximize workforce potential P4
57th WSM report P2
Digitization is an economic productivity booster P6
Training is for trainers too P8
AEPM: Doorway to 40 years of productivity data P12

ดูแนะนำหนังสือทั้งหมด